Ταυτότητα

Το ιστολόγιο Maritime Security Strategy φιλοξενεί αρθρογραφία για ζητήματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια ισχύ, την εθνική ασφάλεια στο θαλάσσιο τομέα, τους ναυτικούς εξοπλισμούς και το δίκαιο της θάλασσας, με έμφαση στην Ελλάδα και την Κύπρο. Κύριο αντικείμενό του είναι όχι τόσο η οριζόντια παρουσίαση ειδησεογραφίας, για την οποία υπάρχουν πολυάριθμες εγχώριες και διεθνείς πηγές, όσο η κάθετη και πρωτότυπη ανάλυση για εξειδικευμένα θέματα που δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης ανάπτυξης στην έντυπη βιβλιογραφία και τη διαδικτυακή αρθρογραφία. Βασική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας είναι η εξάρτηση από τη θάλασσα όχι μόνο της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξής της, αλλά και της ίδιας της επιβίωσής της, επομένως οι λόγοι της δημιουργίας ενός διαδικτυακού χώρου με αποκλειστικό ενδιαφέρον για τα θέματα της θαλάσσιας ισχύος και της εθνικής ασφάλειας στη θάλασσα είναι τουλάχιστον αυτονόητοι.

Το ιστολόγιο συντηρείται αποκλειστικά με ίδιους πόρους της διαχείρισής του και δε φιλοξενεί καμία διαφήμιση, ούτε αποδέχεται δωρεές για την εξασφάλιση της ύπαρξής του και την ενασχόληση με το αντικείμενό του. Η δε εκάστοτε αναφορά του στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά πλοίων και οπλικών ή άλλων συστημάτων γίνεται αποκλειστικά με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις επιχειρησιακές δυνατότητες που εξασφαλίζουν και την τεχνική και οικονομική προσφορότητα ή μη της προμήθειάς τους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ευθεία ή έστω συγκαλυμμένη διαφήμιση αυτών ή των κατασκευαστών τους, με τους οποίους δε διατηρεί ουδεμία σχέση.

Original.png

Ιστολόγιο για τη θαλάσσια ισχύ, την εθνική ασφάλεια στο θαλάσσιο τομέα,

τους ναυτικούς εξοπλισμούς και το δίκαιο της θάλασσας,

με έμφαση στην Ελλάδα και την Κύπρο

© 2020 Maritime Security Strategy