Πολιτική απορρήτου

Α. Εισαγωγή

1. Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπου είναι εξαιρετικά σημαντικό και η διαχείρισή του είναι αφοσιωμένη στην προστασία του. Η πολιτική απορρήτου εξηγεί πως χρησιμοποιούνται οι προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών του.
2. Η συναίνεση των επισκεπτών στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής του ιστότοπου κατά την πρώτη επίσκεψη σ’ αυτόν, επιτρέπει την χρήση cookies σε κάθε επόμενη επίσκεψη.

Β. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

 1. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή των επισκεπτών. μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία τους, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή τους και το λειτουργικό σύστημά τους.

 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη χρήση του ιστότοπου, περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο.

 3. Πληροφορίες όπως η διεύθυνση email των επισκεπτών, την οποία εισάγουν κατά την τυχόν εγγραφή τους στον ιστότοπο.

 4. Πληροφορίες που οι επισκέπτες εισάγουν κατά τη δημιουργία του προφίλ τους στον ιστότοπο-για παράδειγμα, το όνομα, οι φωτογραφίες προφίλ, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η προσωπική κατάσταση, τα ενδιαφέροντα και οι ασχολίες τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την απασχόλησή τους.

 5. Πληροφορίες, όπως το όνομα και το email, τις οποίες εισάγουν κατά την ρύθμιση των συνδρομών τους και για την αποστολή των emails και/η των ενημερωτικών δελτίων.

 6.  Πληροφορίες που εισάγουν κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο.

 7. Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες τον χρησιμοποιούν.

 8.  Πληροφορίες που κοινοποιούν στον ιστότοπο με την πρόθεση της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη, τις πληροφορίες προφίλ και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών τους.

 9. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον ιστότοπο μέσω email ή μέσω του ιστότοπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).

 10. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία αποστέλλουν.

Προτού αποκαλυφθεί οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία τρίτου προσώπου, οι επισκέπτες πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση αυτού του προσώπου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Γ. Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από την πολιτική απορρήτου στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου. Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Διαχείριση του ιστότοπου.

 2. Προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστότοπου για τους επισκέπτες.

 3. Ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών των επισκεπτών στον ιστότοπο.

 4. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου μέσω email αν οι επισκέπτες το έχουν ζητήσει (οι επισκέπτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώσουν τον ιστότοπο ότι δεν επιθυμούν πλέον το ενημερωτικό δελτίο).

 5. Παροχή στατιστικών δεδομένων των επισκεπτών σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες).

 6.  Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλλουν οι επισκέπτες ή σχετίζονται με τον ιστότοπο.

 7.  Διατήρηση της ασφάλειας του ιστότοπου και πρόληψη οποιασδήποτε πράξης απάτης.

 8. Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης και της επιτήρησης προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων) και

 9.  Άλλες χρήσεις, που υποχρεωτικά εμφανίζονται στον παρόντα κατάλογο.

Αν υποβάλλονται προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιεύονται ή θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την άδεια των επισκεπτών.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου των επισκεπτών μπορούν να χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών τους στον ιστότοπο και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο.

Οι προσωπικές πληροφορίες δε θα διοχετεύονται χωρίς τη συναίνεση των επισκεπτών σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Δ. Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Προσωπικές πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται:

 1. Στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου.

 2. Σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.

 3. Με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της διαχείρισης (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου).

 4. Σε οποιονδήποτε η διαχείριση πιστεύει ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρείται ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, οι προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών δεν θα παρασχεθούν σε τρίτα μέρη.

Ε. Διεθνείς μεταφορές πληροφοριών

 1. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να αποθηκεύονται, να γίνονται αντικείμενο επεξεργασία και να μετακινούνται μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες ο ιστότοπος λειτουργεί, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

 2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να μεταφέρονται στις ακόλουθες χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτή που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή: ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία.

 3.  Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύονται ή υποβάλλονται προς δημοσίευση στον ιστότοπο, μπορεί είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατή η αποτροπή της χρήσης ή της λανθασμένης χρήσης τέτοιων πληροφοριών από τρίτους.

 4. Οι επισκέπτες συμφωνούν ρητά στη μεταφορά των προσωρινών δεδομένων η οποία περιγράφεται στην ενότητα Ε.

 

ΣΤ. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

 1. Η Ενότητα ΣΤ ορίζει την διαδικασία και την πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της διαχείρισης σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

 2. Προσωπικά δεδομένα που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό.

 3. Παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπει η Ενότητα ΣΤ, θα διατηρούνται έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα

  1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο.

  2. αν θεωρείται ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και

  3. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της διαχείρισης (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

 

Ζ. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 1. Λαμβάνονται οι απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτραπεί η απώλεια, η κακή χρήση ή η αλλοίωση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών.

 2. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες αποθηκεύονται στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας) διακομιστές.

 3. Οι επισκέπτες αποδέχονται ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν είναι δυνατή η εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.

 4. Οι επισκέπτες ευθύνονται για τη διατήρηση εμπιστευτικού του κωδικού που χρησιμοποιούν, ο οποίος δε θα ζητηθεί ποτέ από τον ιστότοπο (παρά μόνο όταν συνδέονται σ’ αυτόν).

Η. Τροποποιήσεις

Ο ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να ενημερώνει την πολιτική του, δημοσιεύοντας μία νέα έκδοσή της. Οι επισκέπτες πρέπει περιστασιακά να ελέγχουν τη σελίδα της πολιτικής απορρήτου ώστε να διασφαλίζουν ότι κατανοούν οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου. Ο ιστότοπος μπορεί να ενημερώνει τους επισκέπτες μέσω email ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων σχετικά με τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου.

Θ. Δικαιώματα των επισκεπτών

Οι επισκέπτες μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία διατηρεί ο ιστότοπος. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στην παροχή επαρκών στοιχείων ταυτοποίησης για αυτό το σκοπό και ειδικότερα θεωρημένης φωτοτυπίας διαβατηρίου από συμβολαιογράφο και φωτοτυπίας λογαριασμού υπηρεσίας κοινής ωφέλειας που εμφανίζει την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος.

Αιτούμενες προσωπικές πληροφορίες μπορούν να διατηρούνται, για την επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο.

Επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος με αντικείμενο τη μη επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών για διαφημιστικούς σκοπούς.

Στην πράξη, οι επισκέπτες αποδέχονται ρητά εκ των προτέρων την χρήση των προσωπικών πληροφοριών τους για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε τους παρέχεται η δυνατότητα να εξαιρεθούν τις πληροφορίες τους από τη χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ι. Τρίτοι ιστότοποι

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε και πληροφορίες από τρίτους ιστότοπους. Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος και δεν προκύπτει ευθύνη της διαχείρισης για τον έλεγχο, τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών.

ΙΑ. Ενημέρωση πληροφοριών

Οι επισκέπτες παρακαλούνται να ενημερώσουν τον ιστότοπο αν οι πληροφορίες που διατηρούνται γι’ αυτούς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση.

ΙΒ. Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε «μόνιμα» ή cookies «σύνδεσης»: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που διατηρούνται μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies σύνδεσης και μόνιμα.

 1. Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και ο σκοπός χρήσης τους ορίζεται παρακάτω. Στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται Google Analytics και Adwords για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο / για να εντοπιστούν οι χρήστες κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο / να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του ιστοτόπου / να αναλυθεί η χρήση του ιστοτόπου / να βελτιωθεί η διαχείριση του ιστοτόπου / να προστατευθούν οι χρήστες από απάτη και να βελτιωθεί η προστασία του ιστοτόπου / να προσωποποιηθεί ο ιστότοπος για κάθε χρήστη.

 2. Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν τη μη αποδοχή cookies—για παράδειγμα:

  1. στον Internet Explorer (version 10) τα cookies μπορούν να αποκλειστούν χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”

  2. στον Firefox (version 24) όλα τα cookies μπορούν να αποκλειστούν πατώντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας «Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό» από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή «Αποδοχή cookies από ιστότοπους» και

  3. στον Chrome (version 29) όλα τα cookies μπορούν να αποκλειστούν με την είσοδο στο μενού «Προσαρμογή και έλεγχος» και πατώντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις περιεχομένου» και επιλέγοντας «Αποκλεισμός ιστότοπων από δεδομένα» κάτω από την επικεφαλίδα «Cookies».

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστότοπων. Αν τα cookies αποκλειστούν, δεν θα είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου.

 1. Είναι δυνατή η διαγραφή των cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή των επισκεπτών-για παράδειγμα:

  1. στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγραφούν χειροκίνητα τα αρχεία των cookies (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. στον Firefox (version 24), είναι δυνατή η διαγραφή των cookies πατώντας «Εργαλεία», «Επιλογές», και «Απόρρητο», μετά επιλέγοντας «Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό», πατώντας «Προβολή Cookies», και «Αφαίρεση Όλων των Cookies» και

  3. στον Chrome (version 29), είναι δυνατή η διαγραφή όλων τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Προσαρμογή και έλεγχος», και πατώντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων» και «Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης» και κατόπιν επιλέγοντας «Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστότοπου» προτού πατηθεί «Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης».

 2. Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστότοπων.

Original.png

Ιστολόγιο για τη θαλάσσια ισχύ, την εθνική ασφάλεια στο θαλάσσιο τομέα,

τους ναυτικούς εξοπλισμούς και το δίκαιο της θάλασσας,

με έμφαση στην Ελλάδα και την Κύπρο

© 2020 Maritime Security Strategy